تصویری از غارنگاره های باستانی در نماد و نشانه شناسی کهن الگوها

نقش گاو در هنر باستانی فلات ایران

خرداد 30, 1400 | نماد و نشانه شناسی, گاو

نگاهی به روش‌های نماد و نشانه‌ شناسی و نیز بررسی چگونگی ارتباط آنها با کهن‌ الگوها

 نباید از جایگاه بلند نقش گاو در باور و مذهب نیاکانمان به شگفت آییم و بیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم اهلی نمودن گاو گامی بلند در راه متمدن شدن انسان بوده است چرا که همزیستی با گاو برای انسان پیش از تاریخ بسیار سودمند بوده است. چند ‌نمونه از ارزش‌های گاو اهلی برای انسان را می‌توان چنین برشمرد:

  • الف. با بستن خیش بر گاو، انسان توانست زمین را ژرف‌تر و کاراتر از پیش شخم بزند و برداشت فرآورده‌های کشاورزیش رو به فزونی و بهبودی نهاد.
  • ب. شیر پربرکت و زیاد گاو پس از سیر کردن گوساله‌هایش برای بهره نوزادان به کار رفت و مادرانی که بدین ترتیب فرزند را زودتر از شیر می‌گرفتند توانستند دوباره باردار شوند و این مهم به زایش بیشتر و گسترش جوامع انسانی انجامید.
  • ج. پسماندهای گاو به کار افروختن کوره‌هایی کارآمدتر آمد که برآیند آن را می‌توان در پدیداری سفالینه‌های ظریف و خوب پخته در ابتدای دوران مس سنگی و در نهایت ذوب فلز در پایان این دوره پی‌گرفت.

اندام گاو پس از مرگ نیز برای انسان سودمند بود. گوشت کافی گاوهای فربه بود که گروه‌های شکارورز را از جدال بی‌پایانشان با طبیعت بی‌نیاز ساخت و به سوی یکجانشینی سوق داد. پوست گاو به کار پوشاندن انسان آمد و حتی از شاخ و سمش چسب گرفتند. ‌از این رو نقش گاو در کنار زندگی پیشینیانمان، در آثار هنری آنها نیز نقشی غیر قابل انکار است.

سرستون و ریتون به شکل گاو

نقش گاو در هنر باستانی فلات ایران

۱. دوره مس سنگی:

کهن‌ترین بازنمایی‌های نقش گاو در هنر ایران را می‌توان در آثار یافت شده از هزاره چهارم پ.م در چغامیش (تصویر 1)، تل باکون (تصویر 2و3) و تپه حصار (تصویر 4) باز یافت. گاو در این آثار فربه، با شاخ‌های بلند و همبسته با زمین تصویر شده است.

2. دوره مفرغ:

بر روی ظرف‌های سنگی جیرفت نقش گاوهای کوهان‌دار باشکوه بسیار تصویر شده‌اند (تصویر 5). بر روی یکی از این نگاره‌ها دو گاو و زمین سرسبز زیرپایشان را ابرها در بر گرفته‌اند (تصویر 6). همین کارها را همزمان به شکلی ساده‌تر می‌توان در هنر شهداد بازیافت (تصویر 7). تندیس گاو کوهانداری از شهرسوخته یادآور نقش گاو در هنر همزمان با این دوره در دره سند است (تصویر 8).

یک پیکره مفرغی گاو از ۲۳۰۰ پ.م به جا مانده که متعلق به شمال باختری ایران است (تصویر 9).

در تپه گیان (هزاره ۲ پ.م) سر گاوی سفالین یافت شده که شاید به عنوان تزیین بر دیوار آویزان می‌شده است (تصویر 10).

3. عیلام:

یکی از شاهکارهای هنری شوش کهن تکوک سیمینی با نقش گاو نشسته است که قدمت آن به ۳۰۰۰ پ.م می‌رسد (تصویر 11). در همین دوره عیلامیان گردن آویزهای سنگی با نقش گاو داشته‌اند (تصویر 12).

 یک مهر سنگی یافت شده از شوش (هزاره ۳ پ.م) نقش گاو کوهان دار و نوشته‌ای هاراپایی دارد که از ارتباط تجاری میان شوش با دره سند حکایت می‌کند (تصویر 13).

از عیلام میانه جامی مفرغین به دست آمده که سرهای گاوان تنومندی از آن بیرون زده است (تصویر 14). در ورودی نیایشگاه‌های عیلامی تندیس‌هایی از گاو نر به نگهبانی ایستاده بودند (هینتس، ۱۳۷۶: ۶۴)، گاو نقش محافظ را در آثار هنری عیلامی نیز داراست، تندیس گاو سفالین بزرگی که در نیایشگاه دوراونتاش یافت شده برپایه کتیبه‌اش به خدای اینشوشیناک پیشکش گردیده (تصویر 15).

۴. دوره آهن:

بر روی کوزه‌های سفالین زیویه نقش گاوی که در پای گیاه زندگی زانو زده است دیده می‌شود (تصویر 16). گاو بر عاج کندهای زیویه نیز نقش شده (تصویر 17).

بر روی جام زرین حسنلو نقش گاوی وجود دارد که مردی را بر ارابه‌ای با دو چرخ به دنبال می‌کشد. از دهان او آب مانند چشمه‌ای به روی خاک روان است (تصویر 18). یک سینه‌بند مفرغین از حسنلو نقش پهلوانی را دارد که شاخ‌های دو گاو نر تنومند را با دو دست گرفته است (تصویر 19).

نقش گاو در یافته‌های مارلیک نیز بسیار دیده می‌شود. نمونه‌های بسیاری از گاوهای کوچک مفرغین در مارلیک ساخته می‌شده است. یکی از ظریف ترین آثار این تپه نقش دو گاو کوهان‌دار را در حال کشیدن گاوآهن تصویر می‌کند (تصویر 20). آبخوری‌های گاوسان سفالین مارلیک به سبب ساختار خاص و زیبایشان بسیار مشهورند (تصویر 21).نقش گاو بر روی جام‌های مارلیک نیز دیده می‌شود.

 همزمان در تپه‌های دیگر شمال مرکزی ایران چون کلورز (تصویر 22 و 23) و املش (تصویر 24 و 25) نیز تندیس‌ها و تکوک‌های گاوسان ساخته شده است.

 بر روی یک سینی مفرغی بازمانده از هنر لرستان پنج گاو به گرد گیاه زندگی می‌چرخند (تصویر 26). نقش گاوی که مردی را بر دوش دارد نقش یک شمعدان مفرغی از لرستان است (تصویر 27).

دو گاو سیمین بسیار ظریف از سده هشتم پ.م در دست است که پس از‌‌‌ حفاری قاچاق از ایران خارج شده‌اند. این آثار ممکن است بخشی از گنجینه کلماکره باشند (تصویر 28 و 29).

از چغاسبز لرستان (سده ۷ پ.م) تندیسی سفالین از گاوی نیرومند با اندام خمیده و شاخ‌های پیچان يافت شده است (تصویر 30).

۵. دوران هخامنشی، پارتی و ساسانی:

نقش گاو از مهم ترین نقش‌مایه‌ها در هنر و معماری هخامنشی است، دو گاو نر باشکوه، پشت به هم داده و سنگینی تاق را بر فراز سرستون‌های پارسه به دوش گرفته‌اند (تصویر 31). بزرگی گاوهای سنگی ستون‌های کاخ صد ستون شگفت‌آور است (تصویر 32).

نقش گاوهای زانو زده تنومند را می‌توان در معماری هخامنشی شوش (تصویر 33) و تکوک‌های سیمین (تصویر 34 و 35) هخامنشی نیز باز یافت. نقش دو گاو پشت به هم بر روی یک انگشتری از گنجینه جیحون (تصویر 36) و ترکیبی از سر سه گاو بر روی یک مهر (تصویر 37) از دیگر نقش مایه‌های هنر هخامنشی هستند. پیکرک‌های کوچک تزیینی با نقش گاو نیز در این دوران ساخته می‌شده‌اند (تصویر 38)

از دوره ساسانی تکوکی سیمین با نقش  سر گاو در دست است که بدنه اش به سان سر یک زن ساخته شده و تاثیر هنر هندی در ساخت آن آشکار است (تصویر 39).

منابع

برگرفته از کتاب “نشانه شناسی کهن الگوها در هنر ایران باستان و سرزمین‌های هم‌جوار” نوشته دکتر صدر الدین طاهری

 

  1. هینتس، والتر، (۱۳۷۶)، دنیای گمشده عیلام، ترجمه فيروز فیروزنیا، تهران: علمی و فرهنگی

مطالب مرتبط در بلاگ هنداکو

موجود ترکیبی در اساطیر و هنر تمدن‌های باستان

موجود ترکیبی در اساطیر و هنر تمدن‌های باستان

بررسی موجودات ترکیبی که در هر کدام از فرهنگ‌های باستانی مصر، آناتولی، هند و سامی نام و ویژگی‌های متفاوتی داشتند.برای انواع موجود ترکیبی افسانه‌ای باید جایگاه مهمی را در هنر، اساطیر و ادیان خاور باستان در نظر گرفت. موجودات ترکیبی در هرکدام از این فرهنگ‌های باستانی نام...

4 جانور اساطیری در ایران باستان

4 جانور اساطیری در ایران باستان

نگاهی به گوپت، شیردال، مرتی خُوار و خَرَ، جانوران اساطیری ترکیبی ایران باستان هر جانور اساطیری در اندیشه باستان دارای نیروی سحرآمیز و فرمانروای قلمرو خویشتن است. انسان از ابتدا به نیروهای این جانوران اساطیری غبطه خورده و برای دستیابی به آنها کوشیده است. رسیدن به توان...

نماد مار در اساطیر و هنر 5 تمدن باستان

نماد مار در اساطیر و هنر 5 تمدن باستان

نگاهی به مارهای اساطیری تمدن‌های باستانی بین‌النهرین، مصر، هند، یونان و سامی و تاثیر آن بر آثار هنری این مردماننماد مار بر کوزه‌های آب نشانگر همبستگیش با برکت و بارندگی و پاییدن آب است. دو مار پیچیده در هم را می‌توان نمادی برای باروری دانست و انگاره ماری که دم خود را...

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اشتراک خبرنامه

0
    0
    سبد خرید
    سبد شما خالی استبازگشت به فروشگاه